Hvis du er sigtet eller tiltalt i en straffesag, kan du altid få råd og hjælp fra en af vores erfarne forsvarsadvokater.

 

Fængsel eller bøde

Alvorlige forbrydelser straffes med fængsel, men mindre alvorlige forbrydelser som fx butikstyveri medfører normalt kun en bødestraf.

Voldsforbrydelser kan selv ved førstegangsovertrædelser medføre ubetinget fængselsstraf, men hvis der er formildende omstændigheder, kan straffen i stedet blive bøde, betinget fængsel eller samfundstjeneste. Ved samtidig overtrædelse af fx loven om euforiserende stoffer, våben og skatter og afgifter kan straffen forhøjes yderligere.

 

Valg af beskikket forsvarer

Man kan frit vælge, hvilken advokat man ønsker at få beskikket som forsvarer. Selvom man derfor ikke har råd til at betale en forsvarer, har man alligevel ret til at få en beskikket. Det offentlige betaler advokatens honorar. Hvis man bliver dømt til det, opkræver  det offentlige udgifterne til advokaten hos den dømte.

Man kan ikke få fri proces som sigtet/tiltalt i en straffesag. Men hvis man bliver frifundet eller kun dømt i væsentligt mindre omfang, end det man er tiltalt for, betaler staten omkostningerne (eller væsentlig del af omkostningerne).

 

Landsdækkende advokatservice

Har du brug for advokatbistand i forbindelse med en overtrædelse af straffeloven, er du velkommen til at kontakte os. Benyt kontaktformularen til højre - eller ring til os på telefon 8613 0600.

Kontakt os

Ønsker du advokathjælp, kan du sende os en email eller udfylde skemaet nedenfor: