Sager om overtrædelse af skat-, moms- og sociallovgivning er blandt de hyppigste. Det specielle ved overtrædelse af disse love er, at uagtsomhed normalt også straffes, fx sjusk ved udarbejdelse af selvangivelse, momsregnskab mv.

Mange af lovene har desuden en overbygning i straffeloven, der giver mulighed for højere straf, end den der er anført i den pågældende lov.

Man kan eksempelvis blive straffet med fængsel i op til 8 år i grove tilfælde af økonomisk kriminalitet, hvor man forsøger at skaffe sig selv eller andre en uberettiget vinding.

Landsdækkende advokatservice

Har du brug for advokatbistand, er du velkommen til at kontakte os. Benyt kontaktformularen til højre - eller ring til os på telefon 8613 0600.

Kontakt os

Ønsker du advokathjælp, kan du sende os en email eller udfylde skemaet nedenfor: