Generelt set er forældelsesfristen længere, jo grovere lovovertrædelsen er. Forældelsesfristen er således afhængig af den maksimale straf man kan få for overtrædelse af den pågældende lovbestemmelse, herunder også den straf der kan pådømmes ved skærpende omstændigheder.

Straffen for mord forældes aldrig, idet forbrydelser hvor der kan idømmes fængsel på livstid aldrig forældes. Hvis den maksimale straf derimod er 1 år er forældelsesfristen 2 år, og hvis strafferammen eksempelvis er 10 år, bliver sagen forældet efter 10 år.

Der er flere undtagelser til reglerne om forældelse. Ved sædelighedsforbrydelser over for børn løber forældelsesfristen normalt først fra det tidspunkt, da den forurettede fylder 18 år. 

Ved overtrædelse af skatte-, told-, afgifts- eller tilskudslovgivning er forældelsesfristen altid mindst 5 år.

 

Fristens begyndelse

Forældelsesfristen regnes fra tidspunkt, da den strafbare handling - eller følgen af det strafbare forhold - indtrådte. Forældelsesfristen afbrydes, når man sigtes for forbrydelsen, eller når anklagemyndigheden anmoder om rettergangsskridt, fx telefonaflytning.

 

Landsdækkende advokatservice

Har du brug for hjælp fra en af vores erfarne advokater, er du velkommen til at kontakte os. Benyt kontaktformularen til højre - eller ring til os på telefon 8613 0600.

Kontakt os

Ønsker du advokathjælp, kan du sende os en email eller udfylde skemaet nedenfor: