Afsoning finder som udgangspunkt sted i et åbent fængsel. Ved grovere overtrædelser kan afsoningen dog påbegyndes i et lukket fængsel, og alt efter forløbet er der mulighed for at den pågældende senere overflyttes til et åbent fængsel.

Ved afsoning af længerevarende fængselsstraffe bliver den dømte i den sidste del af afsoningen ofte overflyttet til en pension med henblik på at blive resocialiseret inden løsladelse. Der er i alt 8 sådanne pensioner i Danmark.

 

Hvornår kan man prøveløslades?

Efter afsoning af 2/3 af den idømte straf bliver man normalt prøveløsladt. Det er kriminalforsorgen, som vurderer, hvornår man skal prøveløslades.

Den normale begrundelse for ikke at prøveløslade efter 2/3 tid er, at den pågældende ikke har stabile forhold, og der er risiko for, at den pågældende vil begå ny kriminalitet.

Der er desuden mulighed for under specielle omstændigheder at blive prøveløsladt, efter at blot halvdelen af den idømte straf er afsonet. En sådan prøveløsladelse kræver dog, at den indsatte har gjort en særlig indsats for ikke på ny at begå kriminalitet, og at der ellers ikke er noget, der taler  imod en tidlig løsladelse. Ved straffe for drab og narkotikakriminalitet kan prøveløsladelse på halv tid ikke forventes at finde sted, selvom øvrige betingelser måtte være opfyldt.

 

Landsdækkende advokatservice

Har du brug for hjælp fra en af vores erfarne advokater, er du velkommen til at kontakte os. Benyt kontaktformularen til højre - eller ring til os på telefon 8613 0600.

Kontakt os

Ønsker du advokathjælp, kan du sende os en email eller udfylde skemaet nedenfor: