Sådan inddriver du dine penge:

Hvis din faktura ikke er blevet betalt og der ikke er kommet indsigelser fra skyldneren, gør du følgende:

Trin 1: Send et særligt formuleret sidste rykkerbrev

Du kan downloade vores gratis rykkerbrev (wordformat). Indføj de manglende oplysninger og send brevet på dit eget brevpapir. Rykkerbrevet fungerer som et inkassovarsel - en "sidste advarsel" før sagen overgår til advokatinkasso. Ofte vil en korrekt formuleret rykker fra dig med advarsel om, at sagen overgår til inkasso hos os, være tilstrækkeligt til at skyldneren betaler.

Trin 2: Udebliver betalingen stadig? Send kravet til inkasso hos os

Send os en e-mail med en kopi af fakturaen m.v. - se nedenfor i afsnittet om de 4 betingelser for, at vi kan tage sagen til advokatinkasso.

Trin 3: Vi tager dit krav til inkasso og inddriver dine penge - ofte uden at det koster dig noget.

Vi tager et fast gebyr kr. 600 + moms (dvs. 750 kr. inkl. moms) for at tage sagen til inkasso og udsende en inkassoskrivelse til skyldneren på dine vegne. Dit gebyr på 600 + moms er det samme, uanset størrelsen på dit tilgodehavende.

Vi lægger inkassoomkostninger oveni dit tilgodehavende, og kontakter skyldneren pr. brev, e-mail og SMS (hvis du giver os disse kontaktoplysninger).

Hvis der opnås fuld betaling, har advokatarbejdet været gratis for dig

Hvis skyldneren betaler dit tilgodehavende + vores inkassoomkostninger, har sagen ikke været en udgift for dig - skyldneren betaler inkassoomkostningerne til os, og du får dine kr. 600 + moms retur.

Hvad nu, hvis skyldneren ikke betaler?

Hvis skyldneren ikke betaler dit tilgodehavende + vores inkassoomkostninger efter at have modtaget inkassoskrivelse fra os, har det kostet dig gebyret kr. 600 + moms. Det er så op til dig, om du vil slutte sagen her - du modtager ikke yderligere regninger fra os.

Hvis du ønsker, at vi skal tage sagen videre til næste trin (fogedretten, stævning), aftaler vi nærmere om prisen. Vi tager ingen fordyrende skridt uden at have aftalt det med dig i forvejen.

Du kan her læse mere om næste trin - betalingspåkrav via fogedretten og stævning via byretten.

Hvad sender vi helt præcis til skyldneren?

Når du beder os om at tage sagen til inkasso til fast pris (600 + moms), sender vi skyldneren en inkassoskrivelse, hvor vi tillægger det skyldige beløb inkassoomkostninger og giver en sidste frist til betaling. Vi vedlægger en skrivelse med et "frivillig forlig" vedrørende afdragsordning, som skyldneren skal underskrive. Vi kontakter også skyldneren pr. SMS og e-mail, hvis du har anmodet os herom.

Betaler skyldneren straks, sluttes sagen.
Udebliver betaling, er det op til dig, om sagen skal afsluttes eller vi skal fortsætte inddrivelsen via retten (læs mere om næste trin). Hvis du ønsker sagen videreført, aftaler vi nærmere med dig om pris forinden, således at du hele tiden har overblik over sagens omkostninger.

De 4 betingelser for, at vi kan tage sagen til advokatinkasso:

1. Det skal være en inkassosag - dvs. der må ikke være  kommet indsigelser/klager fra skyldneren

Hvis skyldneren har indsigelser mod din faktura, eksempelvis at arbejdet er udført forkert, er der ikke længere tale om en inkassosag, men en "almindelig" strid, som skal løses via stævning og retssag ved domstolene. Dette kan vi også udmærket hjælpe med - men det er ikke til ovennævnte inkassotakster. Kontakt os og fortæl om din sag - så kan vi give dig et overslag over omkostningerne.

2. Du skal have sendt et korrekt "inkassovarsel" til skyldneren inden du sender sagen til os

Du kan her se, hvordan et gratis inkassovarsel kan se ud. Sagen kan kun overgå til inkasso hos os, hvis de formelle betingelser til ordlyden i rykkerskrivelsen/inkassovarslet er opfyldt - skyldneren skal have få en betalingsfrist på 10 dage og samtidig orienteres om, at manglende betaling efter fristens udløb vil medføre at sagen overgår til inkasso, hvilket vil påføre skyldneren yderligere omkostninger. Er du i tvivl om, hvordan denne "sidste advarsel" skal formuleres, anbefaler vi, at du benytter vores gratis inkassovarsel i wordformat.

3. Du skal sende os oplysninger om dig selv og navn m.v. på skyldneren, så vi kan oprette sagen

Hvis du driver virksomhed: Vi skal bruge dit firmas CVR-nummer og navnet på ejeren eller direktøren.

Hvis skyldneren er en virksomhed: Vi skal bruge skyldnerens CVR-nummer og navnet på kontaktpersonen - samt evt. kontaktpersonens stilling (direktør?)

Hvis enten skyldneren eller du selv er privatperson, må du også gerne oplyse dette tydeligt ved oversendelse af sagen til os.

Hvis du sender os skyldnerens mobiltelefonnummer og/eller e-mailadresse, vil vi også kontakte skyldneren ad denne vej - det er inkluderet i prisen.

4. Du skal sende os kopi af
1) faktura
2) rykkerskrivelser og 
3) kontrakten/ordrebekræftelsen.

Send os det gerne pr. e-mail som vedhæftet PDF-fil.

Særlige vilkår, hvis dit tilgodehavende er under 2.000 kr. ekskl. moms.

Vi vil gerne hjælpe dig med at inddrive beløb under 2.000 ekskl. moms (2.500 inkl. moms), men så kan vi ikke love dig, at sagen bliver uden omkostninger for dig, selvom skyldneren betaler. Betaler skyldneren, vil vi tage et gebyr kr. 250 ekskl. moms fra dig oveni de af skyldneren betalte inkassoomkostninger. Betaler skyldneren ikke, betaler du gebyret kr. 600 ekskl. moms.

Du læser om Inkasso under Erhverv & selskaber

Kontakt os

Ønsker du advokathjælp, kan du sende os en email eller udfylde skemaet nedenfor: