Her er nogle af de typiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med lejemål:

Lejens størrelse

Er lejens størrelse rimelig og i overensstemmelse med reglerne på området?

 

Fremleje og afståelse

Kan lejemålet fremlejes og afstås til en anden lejer?

 

Opsigelse og ophævelse

Med hvilket varsel kan lejemålet opsiges? Og hvad skal der til, for at lejemålet kan ophæves?

 

Istandsættelse ved fraflytning

I hvilken stand skal lejemålet afleveres?

Konflikter

Skal uenigheder afgøres af Huslejenævnet eller ved domstolene, dvs. boligretten og evt. landsretten?

 

Konsekvenser af den nye lejelov?

Lovgivningen og retspraksis er under konstant udvikling – vi holder os konstant ajour med de nyeste domme, så vi kan rådgive dig. Læs også vor artikel om konsekvenserne af lejelovsændringen i 2015 (åbner som PDF-fil).

 

Landsdækkende advokatservice

Ønsker du hjælp til lejeret, er du velkommen til at kontakte advokat Claus Emil Engel Johansen for en uforpligtende snak. Benyt kontaktformularen til højre - eller ring til os på telefon 8613 0600.

Kontakt os

Ønsker du advokathjælp, kan du sende os en email eller udfylde skemaet nedenfor: